Correctie n.a.v. onderzoek Solar Radiation Management in 2016:

 

Bij mijn onderzoek heb ik mijn vermoeden geuit dat er verarmd dan wel verrijkt Uranium in Chemtrails wordt gebruikt. Dit kan ik echter niet bewijzen en zijn enkel vermoedens. U kunt hierover zelf nader onderzoek naar doen. Dat is vrij aan een ieder.

Onderstaand artikel bevestigd deze vermoedens maar is geen stavend bewijs.

Correction after research Solar Radiation Management in 2016:

 

In my research I have expressed my suspicion that depleted or enriched Uranium is used in Chemtrails. However, I can not prove this and are only suspicions. You can conduct further research yourself. That is free to everyone.

The article below confirms these suspicions but is not proof evidence.

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-flickr